Adobe Animate CC

Flash AS3 timer

Om deze timer te maken heb je de volgende code nodig op het eerste frame van de swf:

stop();
 
var Teller=30; //hierin het aantal seconden dat de timer moet gebruiken
 
var Tellen=true; // om maar een keer te tellen, zet ik deze nu op true. Later op False, hij is dan al een keer terug geteld naar 0
 
time_txt.text=Teller; //time_txt is de instance name van het text veld waarin afgeteld wordt. Teller is de variabele met daarin het aantal seconden
 
var myTimer:Timer=new Timer(1000,30); //1000,30 betekend dat er 30 keer een seconde getimed wordt, aanpassen naar 60 voor een minuut.
 
myTimer.addEventListener(TimerEvent.TIMER, timerListener);
 
function timerListener(e:TimerEvent):void {
if (Teller==0) {
Tellen=false; //Niet meer tellen als de teller op 0 staat
} else {
Teller--; //iedere seconde een afhalen van het getal in de variabele Teller
time_txt.text=Teller; //het text vak updaten met het nieuwe getal
//ZwartVlak.nextFrame(); //gaat binnen de instance ZwartVlak naar een volgend frame
}
}
 
myTimer.addEventListener(TimerEvent.TIMER_COMPLETE, onComplete);
 
function onComplete(e:TimerEvent):void {
gotoAndStop("uit"); //als de timer klaar is wordt dit uitgevoerd, ga naar frame label "uit" in dit geval op frame nummer 2
}
 
start_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, onStart);
 
function onStart(e:MouseEvent):void {
myTimer.start(); //starten van de timer
}

Op frame 2 staat in principe hetzelfde, alleen een donkere laag over alle andere assets heen. Vergeet geen stop(); code toe te voegen voor de zekerheid op frame 2.

Geef een reactie